Harmonica tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Harmonica tabs - Chân ngắn - Cẩm Vân Phạm ft. TMT

Soạn Tabs: Để mai tính

Tabs: Tremolo
7 9 11 13,11 11 10 13
9 6 9 6 9 6 9 10 6 7
13 13 13 13 9,13 13 13 13 9
9 9 6 9 9 11 9 10
7 9 11 13,11 11 10 13
9 6 9 6 9,11 10 11
13 13 13 13 9,7 7 11 10 9
6 9 6 9 6 9 10 9 10

ĐK

7 9 10 11 11 10 13 10 9
7 9 10 11 11 10 13 11 11
13 13 13 13 13 10 9,13 13 13 13 13 10 9
6 9 6 9 11 10 10
7 9 10 11 11 10 13 10 9
9 9 6 11 10 11 11 13 11 (6 6 7 11 10 11
11 13 11 )
9 14 14 14 14 13 9,9 13 13 13 13 13 11
6 6 9, 11 10, 14 13 13 ,6 8 9

Tabs: Diatonic

 -2 4 5 6 , 5 5 -4 6
 4 -3n 4 -3n 4 -3n 4 -4 -3n -2
 6 6 6 6 4 , 6 6 6 6 4
 4 4 -3n 4 4 5 4 -4
 -2 4 5 6 , 5 5 -4 6
 4 -3n 4 -3n 4 , 5 -4 5
 6 6 6 6 4 , -2 -2 5 -4 4
 -3n 4 -3n 4 -3n 4 -4 4 -4

ĐK

 -2 4 -4 5 5 -4 6 -4 4
 -2 4 -4 5 5 -4 6 5 5
 6 6 6 6 6 -4 4 , 6 6 6 6 6 -4 4
 -3n 4 -3n 4 5 -4 -4
 -2 4 -4 5 5 -4 6 -4 4
 4 4 -3n 5 -4 5 5 6 5 ( -3n -3n -2 5 -4 5 5 6 5 )
 4 -6 -6 -6 -6 6 4 , 4 6 6 6 6 6 5
 -3n -3n 4 , 5 -4 , -6 6 6 , -3n -3 4


Video Harmonica


Video Music

Sheet Music

Note:

 Sòl Đô Mi Sol , Mi Mi Rê Sol
 Đô Là Đô Là Đô Là Đô Rê Là Sòl
 Sol Sol Sol Sol Đô , Sol Sol Sol Sol Đô
 Đô Đô Là Đô Đô Mi Đô Rê
 Sòl Đô Mi Sol , Mi Mi Rê Sol
 Đô Là Đô Là Đô , Mi Rê Mi
 Sol Sol Sol Sol Đô , Sòl Sòl Mi Rê Đô
 Là Đô Là Đô Là Đô Rê Đô Rê

ĐK

 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Rê Đô
 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Mi Mi
 Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô , Sol Sol Sol Sol Sol Rê Đô
 Là Đô Là Đô Mi Rê Rê
 Sòl Đô Rê Mi Mi Rê Sol Rê Đô
 Đô Đô Là Mi Rê Mi Mi Sol Mi ( Là Là Sòl Mi Rê Mi Mi Sol Mi )
 Đô La La La La Sol Đô , Đô Sol Sol Sol Sol Sol Mi

 Là Là Đô , Mi Rê , La Sol Sol , Là Sì Đô

Midi Down

Harmonica tabs - Ba kể con nghe - Nguyễn Hải Phong

Harmonica tabs -  Ba kể con nghe - Nguyễn Hải Phong
Soạn Tabs: Phan Hải Anh

Tabs: Tremolo

Khi xưa ba bé hơn đàn
 9 9 9 10 9 7
 Nghe guitar rung lên không bao giờ xao lãng
 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 9
 Dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian
 9 9 9 10 9 9 6 , 9 9 9 10 9 9
 Piano lại khó hơn nhiều
 13 13 13 10 11 10 7
 Thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu
 13 13 13 10 11 10 11 10 9
 Vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn ước mơ ngập tràn
 10 11 10 9 9 , 10 11 10 9 9
 Yêu thương đi khắp không gian
 9 9 9 10 9 9
 Khi ba lên tám, lên mười
 9 9 9 10 9 7
 Chơi guitar không hay nên ba tập chơi trống
 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 9
 Đôi chân lo lắng run run, đôi tay ba đánh lung tung
 9 9 9 10 9 9 6 , 9 9 9 10 9 9
 Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
 13 13 13 10 11 10 7
 Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
 13 13 13 10 11 10 11 10 9
 Ba ước mơ thật nhiều, ba khát khao thật nhiều
 10 11 10 9 9 , 10 11 10 9 9

Harmonica tabs - Nắm lấy tay anh - Tuấn Hưng

Harmonica tabs - Nắm lấy tay anh - Tuấn Hưng

Soạn Tabs: 

Tabs: Tremolo

8 11 12 11
8 11 12 10
8 10 11 10
8 7 8 5
8 11 12 11 13 12 11 10
8 10 11 10 12 11 10 8
8 10 11 10 7 5 7
11 10 8 7 7 5 2 5
11 11 8
10 11 8
10 11 8
11 10 10 10 11 11 13
13 12 11 8 8
13 12 11 8 12
12 11 10 8 10 11 10 7 8 10 7 5
13 12 11 8 8
8 10 11 13 14
10 11 12 12 12 12 11 14 13
13 12 11 8 8
13 12 11 8 12
12 11 10 8 10 11 10 7 8 10 7 5
13 12 11 8 8
8 10 11 13 14
10 11 12 12 12 11 10 8
14 13 12 10 10
14 13 12 10 13

Vì sao một số lỗ trên cây Diatonic khó thổi và cách khắc phục


Bạn đang thắc mắc tại sao cây kèn Diatonic hút vào lỗ số 2 lại khó, tại sao thổi những nốt cao lại nặng...?

Bài viết sau sẽ giải quyết những vấn đề này, đây là bài viết mình dịch lại từ trang Support của hãng kèn Lee Oskar, tất nhiên trong quá trình dịch mình đã bỏ đi một số đoạn “tự sướng” về chất lượng kèn của hãng.

Có một số khó khăn thường gặp mà bạn có thể đã từng trải qua khi chơi harmonica. Ví dụ. hút vào ở lỗ 1, 2 hay 3 có thể tạo cảm giác không ra tiếng, tốn hơi, tiếng bị méo hoặc tiếng bị trầm đi. Một số nốt khác có thể bị chói tai, nghe không rõ, hoặc hoàn t

Harmonica tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Harmonica tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Soạn Tabs: harmonica4u.com
Tabs: Tremolo

11 13 11 13 13 13 13 13/ 11 13 11 13 13 13.
11 13 11 13 11 13 11 13,15 16 11
11 13 11 13 11 10 11 13b 11
11 13 11 13 11 13 11 13 11 15 16 14 13 13b
9 8 6

11 13 13 11 10 11 13 9 8 9 6
11 13 11 13 11 13 11 10 11 13 11
11 13 14 15 16 14 13 14 16 15 
14 13 14 16 15 16 14 15 16

11 15 16 14 17 18 16 15 16 14
11 15 16 14 17 18 17 19 20 17 
11 15 16 14 13 14 15 16
16 16 16 18 15, 11 10 9 10, 9 8 6
8 8 7 ,7 6

Tabs: Diatonic

  5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 .
 5 6 5 6 5 6 5 6 , 7 -7 5
 5 6 5 6 5 -4 5 6b 5
 5 6 5 6 5 6 5 6 5 7 -7 -6 6 6b
 4 -3 -3n

 5 6 6 5 -4 5 6 4 -3 4 -3n
 5 6 5 6 5 6 5 -4 5 6 5
 5 6 -6 7 -7 -6 6 -6 -7 7
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 7 -7