Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Harmonica Tabs - Vợ người ta - Phan Mạnh Quỳnh

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo


Tấm thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng
Lá mì mì son mì, mì lá mì mì son mì

Harmonica Tabs - He's a Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme Song)

Harmonica Tabs - He's a Pirate (Pirates Of The Caribbean Theme Song)


Soạn Tabs: shubhamgoenka
Tabs: Tremolo

Tabs: Diatonic

Part 1
-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4
-3 +4 -4 -4 -4 +5 -5 -5 -5 +6 +5 +5 -4 +4 +4 -4

Danh sách ban quản trị Cộng đồng Harmonica Việt Nam (Harmonica4u - H4U, The Harmonica)


Danh sách quản trị viên Cộng đồng Harmonica Việt Nam (Harmonica4u - H4U, The Harmonica)


Cộng đồng Harmonica Việt Nam hiện tại có các website và người quản lý như sau:

I. Mạng xã hội, Blog và Forum


II. Ban quản trị

1. Admin 

1. Nguyễn Duy Hiển (Gà Còi)
2. Đinh Quang Huân (Hướng Dương, Love Wild)
3. Lê Văn Mạnh (Harmonica Lee)
4. Trần Khánh Ly (LyLy Happer)
5. Vũ Quang Trọng (Ezio) 


2. Thư kí

1. Phạm Ngọc Hồng Trà (Trà Sữa)
2. Bùi Thùy Dung (Tiramisu)
3. Vũ Hoa (Hoa Hana)

3. Mod

1. Sang Lê
2. Nguyễn Đình Vũ (PeaceV)
3. Minh Đức (Putius Nguyễn)
4. Thật Tên (Harmonicist)


Update 10-2015