Harmonica Tabs - Chiều nay không có mưa bay - Thái Tuyết Trâm

Harmonica Tabs - Chiều nay không có mưa bay - Thái Tuyết Trâm

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

15 16 15 20 , 18 18 15 18 19
Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt
17 20 14 17 20 18
Và thu nhẹ trôi rất êm
14 14b 15 18 15 15
Chiều nay không có mưa bay
14 15 14 15 19 20 14
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
12 13 , 15 18 14 13
Ngủ quên , trên phố một mình

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7)

Harmonica Tabs - See you again (OST Fast and Furious 7) - Wiz Khalifa

Soạn Tabs: 

Tabs: Tremolo

9 11 13 14 15 , 9 10 10 9 11

11 13 14 16 14 13 11 10 10 9 10 10 11 9

11 11 13 14 13 , 9 10 10 9 11

11 13 14 15 18 17 18 15 14 15 18 18 17 15

14 15 18 18 17 15

(It's been a long day without you, my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We've come a long way from where we began
Oh, I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again) x 2

ĐK

9 11 13 14 13 9 10 11

14 14 14 13 11 13 14 16

11 11 13 14 17 15

17 18 15 16 14

So let the light guide your way, yeah
Hold every memory as you go
And every road you take 
Will always lead you home

Tabs: Diatonic

4 5 6 -6 7 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 -7 -6 6 5 -4 -4 4 -4 -4 5 4

5 5 6 -6 6 4 -4 -4 4 5

5 6 -6 7 -8 8 -8 7 -6 7 -8 -8 8 7

-6 7 -8 -8 8 7

ĐK

4 5 6 -6 6 4 -4 5

-6 -6 -6 6 5 6 -6 -7

5 5 6 -6 8 7

8 -8 7 -7 -6


Video Harmonica

Video MusicSheet Music

Note:

Đô Mi Sol La Đố Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Si La Sol Mi Rê Rê Đô Rê Rê Mi Đô
Mi Mi Sol La Sol Đô Rê Rê Đô Mi
Mi Sol La Đố Rế Mí Rế Đố La Đố Rế Rế Mí Đố
La Đố Rế Rế Mí Đố

Đô Mi Sol La Sol Đô Rê Mi
La La La Sol Mi Sol La Si
Mi Mi Sol La Mí Đố

Mí Rế Đố Si La

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Harmonica Tabs - Chưa bao giờ - Tiên Tiên

Soạn Tabs: Bột Mì

Tabs: Tremolo

Đã có lúc em mong tim mình bé lại
11 10 11 10 9 8 8 13 8

Mùa thi (Đỗ Kim Bảng).


Tác giả: Đỗ Kim Bảng (đậu bảng vàng?).

Nguồn nhạc khuông:
http://vnguitar.net/attachments/mua-thi-1-jpg.4570/
http://vnguitar.net/attachments/mua-thi-2-jpg.4571/
http://vnguitar.net/threads/mua-thi-do-kim-bang.5168/

Nhạc âm thanh, giọng Pha trưởng:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-thi-do-kim-bang-hoang-oanh.gme7UKoFxu.html

Tabs số harmonica diatonic tremolo kiểu châu Á 24 lỗ ghép với xướng âm giọng Đô trưởng:

Hôm nay: ngày thi,
7Xon4 7Xon4: 5Mi4 7Xon4,

Bao nhiêu người đi.
6La4 6La4 4Pha4 6La4.

Xe! rộn rịp,
10Rê5! 6La4 6La4,

Lớp! tràn người,
11Mi5! 9Đô5 9Đô5,

niềm vui vấn vương.
9Đô5 10Rê5 11Mi5 10Rê5.


Thi ơi là thi!
7Xon4 7Xon4 5Mi4 7Xon4!

Sinh "mi" làm chi!
6La4 6La4 4Pha4 6La4!

Bay(1) Nghẹn ngào,
10Rê5 6La4 6La4,

Bám(2) Ồn ào;
11Mi5 9Đô5 9Đô5;

buồn vui vì "mi".
9Đô5 10Rê5 7Xon4 9Đô5.


Đây, bao bộ mặt cười ra nước mắt
8Ti4, 8Ti4 5Mi4 5Mi4 6La4 9Đô5 11Mi5 14La5

than câu: "Học tài thi phậ...ơ...ân".
13Xon5 13Xon5: 10Rê5 10Rê5 12Pha5 10Rê5-12Pha5-11Mi5.

Đây, bao tiếng cười đắc chí, khoe rằng:
10Rê5, 10Rê5 11Mi5 6La4 11Mi5 11Mi5, 8Ti4 6La4:

"Phen này tao trượt thì ai đậu cho"
11Mi5 7Xon4 6La4 5Mi4 7Xon4 10Rê5 7Xon4 9Đô5.


Hôm nay còn thi;
7Xon4 7Xon4 5Mi4 7Xon4;

Mai kia còn thi.
6La4 6La4 4Pha4 6La4.

Ôi! Đời đời.
10Rê5! 6La4 6La4.

khóc cùng cười
11Mi5 9Đô5 9Đô5

hòa theo Mùa Thi
9Đô5 10Rê5 7Xon4 9Đô5.

Chú thích: (1) Trượt, (2) Đậu.