Harmonica Tabs - Kiss the rain - Yiruma

Harmonica Tabs - Kiss the rain - Yiruma

Tabs: Tremolo


7 9 10 10 11 11
9 10 11 10 13 13 13
13 14 16 16 15 15
18 17 18 15 16
15 16 13 13 14 14
13 12 12 13 13
9 10 11 12 12
13 12 11 10 

7 9 10 10 11 11
9 10 11 10 13 13 13
13 14 16 16 15 15
18 17 18 15 16
15 16 13 13 14 14
13 12 12 13 13
9 10 11 11 12 12
7 9 8 9

Chorus:

9 11 13 14
9 8 9 14 13
9 8 9 13 13 12 12 11 11 10 10 9 10 11 11
9 11 13 14
8 8 16 16 14 13
11 12 13 12 11 12 13 14 16 15 17 18 18.

Tabs: Diatonic

3 4 -4 -4 5 5
4 -4 5 -4 6 6 6
6 -6 -7 -7 7 7
-8 8 -8 7 -7
7 -7 6 6 -6 -6
6 -5 -5 6 6
4 -4 5 -5 -5
6 -5 5 -4

3 4 -4 -4 5 5
4 -4 5 -4 6 6 6
6 -6 -7 -7 7 7
-8 8 -8 7 -7
7 -7 6 6 -6 -6
6 -5 -5 6 6
4 -4 5 -5 -5
3 4 -3 4

Chorus:

4 5 6 -6
4 5 -6 6
4 5 6 6 -5 -5 5 5 -4 -4 4 -4 5 5
4 5 6 -6
-6 -6 6 -5
5 -5 6 -5 5 -5 6 -6 -6 -7 7 8 -8

Video:

Midi: MF

3 comments :

  1. trong clip bác ngồi ở đằng sau ăn cơm tỉnh bơ =]]]

    ReplyDelete
  2. how can we play the tremolo

    ReplyDelete

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U