Harmonica Tab - River Flow In You

Tabs: Tremolo

15 16 15 16 15 13 15 12
15 16 15 ,16 15 13 15 12

15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 11 10
9 8 9/ 7 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10

15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 17 18
18 17 18 15 16 15/ 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10

Chorus (x 4)
15 18 15 16 15/ 13
15 18 15 16 15/ 13
15 18 15 16 15 18 17 20 19 17 18 15 16
15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 11 10
9 8 9/ 7 9 10 11/ 11 12 13/ 12 11 10
15 16 15 16 15 13 15 12 11 12 13 17 18
9 8 9/ 9 10 11/ 12 11 10/ 9

Tabs: Diatonic ( Use Harmonica Convert)
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5 5 -5 6 5 -4
 4 -3 4 -2 4 -4 5 5 -5 6 -5 5 -4
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5 5 -5 6 8 -8
 -8 8 -8 7 -7 7 4 -4 5 5 -5 6 -5 5 -4

Chorus: x4
 7 -8 7 -7 7 6
 7 -8 7 -7 7 6
 7 -8 7 -7 7 -8 8 -9 9 8 -8 7 -7
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5 5 -5 6 5 -4
 4 -3 4 -2 4 -4 5 5 -5 6 -5 5 -4
 7 -7 7 -7 7 6 7 -5 5 -5 6 8 -8
 4 -3 4 4 -4 5 -5 5 -4 4

Video:
Sheet Music:
Midi: MF

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U