Harmonica Tab - Ca Phe Dang Va Mua

Cà Phê Đắng Và Mưa - Thanh Ngọc
Cảm âm bởi: xjtrum41
Tabs: Tremolo


9 10 11 , 13 14 13 , 12 11 10
9 10 11 , 13 14 13 , 12 13 14
13 14 15 14 13 , 12 13 14 11 11 10
11 12 11 , 9 10 11 , 11 9 10

9 10 11 , 13 14 13 , 12 11 10
9 10 11 , 13 14 13 , 12 15 14
13 14 15 15 14 13 , 12 13 14 14 11 10
11 12 11 , 9 10 11 , 11 9 10

14 13 11 , 11 14 13 10
10 9 10 . 9 10 11
14 13 11 , 11 14 13 10
11 13 13 14 16 14

14 13 11 , 11 14 13 10
9 10 10 . 9 11 11
14 13 11 , 11 15 16 13
10 11 10 , 9 10 10 . 8 . 7 . 6

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U