Harmonica Tab - Loi To Tinh De Thuong

Lời Tỏ Tình Dễ Thương
Cảm âm bởi: buihuuloc - Harmonica4u

Tabs: Tremolo


14 11 13,10 10 9 11 9
9 10 10 9 10, 6 6 7 6
14 14 11 13, 10 10 9 11 9
9 10 10 9 10, 6 6 7 6
9 10 10 10, 9 10 10 9 13 11
9 10 10 10, 9 10 10 9 6 7 6
9 10 10 10, 9 10 10 9 13 11
9 10 10 10, 11 13 13 13 14 16
11 13 14 13 14, 14 14 15 14 13
10 10 11 13 13, 14 16 15 16 14
11 13 14 13 14, 14 14 15 14 13
10 10 11 13 13, 16 15 16 14

No comments :

Post a Comment

Chú ý:
- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên blog, xin click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm tác giả của blog, muốn post tabs lên blog (những bài mà blog chưa có) xin click vào đây
- Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành đạt!

Harmonica4U